Produkter och processer för människan och miljön

I ett modernt företag används ofta farliga ämnen och riskfyllda processer för att tillverka produkter av hög kvalitet.

För att skydda människor och natur, finns lagar och författningar som styr hur produktionen ska bedrivas på ett säkert sätt.

Flera myndigheter ger anvisningar om hur produkterna och processerna ska handhas, för att minimera riskerna.

Reglerna kan uppfattas som en snårskog för många företag, som hellre ägnar sig åt sin huvudsakliga verksamhet än att sätta sig in i regelverkets alla detaljer.

Ändå är det viktigt för ett modernt företag att måna om sina anställda och värna om miljön. Naturligtvis för att följa lagen, men också för sakens egen skull.

På köpet ger en väl kontrollerad process både bättre produkter och högre produktivitet.


BERTIL KLINGA AB Handelsbodsvägen 16, 184 63 Åkersberga 070-876 62 06 Mail