Riskanalyser och dokumentation
I moderna företag används ofta farliga ämnen och riskfyllda processer vid tillverkning av produkter med hög kvalitet. För att skydda människor och natur finns lagar och författningar som styr hur produktionen ska bedrivas på ett säkert sätt. Bl.a. ska riskanalyser göras och produktionen dokumenteras.

Regler från myndigheterna ger anvisningar om hur produkter och processer ska handhas, för att minimera riskerna, men det kan vara svårt att uppfatta regelverkets alla detaljer.

Miljöhänsyn
Idag är det viktigt för ett modernt företag att måna om sina anställda och värna om miljön. Naturligtvis för att följa lagen men också för sakens egen skull. En väl kontrollerad process ger både bättre produkter och högre produktivitet.


BERTIL KLINGA AB Handelsbodsvägen 16, 184 63 Åkersberga 070-876 62 06 Mail