Bertil Klinga AB Skapar säkra processer

Bertil Klinga AB är ett företag med erfarenhet av gasinstallationer och projektarbeten i svensk och europeisk industri. Vi kan tekniken, vet lagarna och känner myndigheterna. Vi arbetar med projektering av nya anläggningar och dokumentation av befintliga processanläggningar.
Kontakta oss för genomgång och prisförslag


autometrix

CAD/CAM -system för precisionsskärning i de flesta material.
Läs mer om hur AUTOMETRIX kan anpassas för din verksamhet.
Bertil Klinga är representant för AUTOMETRIX i norra Europa.

                              Svenska                 English


BERTIL KLINGA AB Handelsbodsvägen 16, 184 63 Åkersberga 070-876 62 06 Mail